Pukkilan kartanon historia

Pukkilan kartano on tyypillinen 1700-luvun herraskartano ja yksi Suuren Rantatien varrelle keskittyneistä kartanoista. Pukkilaan 1960-luvulla tehty restaurointi kertoo ajankohdan restaurointiperiaatteista ja pihapiirin toteutus hyödyn ajan ryytimaankorttelistosta. 

Pukkilan pihapiiriin kuuluu 1760-luvulta peräisin oleva puinen päärakennus, jonka siipirakennuksina ovat vanha mahdollisesti 1600-luvulta peräisin oleva päärakennus ja aittarivi. Päärakennus on yksikerroksinen, mansardikattoinen ja volyymiltaan tyypillinen rokokookauden herraskartano. Sen suunnittelijana pidetään Turun kaupunginarkkitehti C.Fr. Schröderiä, joka puolestaan on suunnittelunsa tukena käyttänyt Carl Wijnbladin mallikirjojen tarjoamia esimerkkejä. Suuri 1900-luvun alussa rakennettu kivinavetta rajaa aluetta lännessä. 

Pukkilan kartano oli keskiaikainen rälssisäteri ja jaettuna kahteen osaan 1720-luvulle asti. Pukkilan kartanon nykyinen päärakennus valmistui 1760-luvun alussa maaherra Kristoffer Rappen omistajakaudella. Kartano oli Turussa toimivan virkamiehen maaseutuasunto. 

Muinaistieteellinen toimikunta restauroi ja pitkälti rekonstruoi 1960-luvulla sekä kartanon päärakennuksen ulkoasun että kiinteän sisustuksen. Useimmat huoneista restauroitiin uusklassilliseen tyylivaiheeseen. Alkuperäisestä rokokoointeriööristä on säilynyt joitakin fragmentaarisia osia. Kartanossa suoritetun restauroinnin jälkeen kartanomuseo oli auki yleisölle 1970-2012. Pukkilan kartano siirtyi valtion omistuksesta yksityiselle omistajalle 2017.